You, the petitioner
Screen shot 2017 10 23 at 21.37.15

Heemstede tegen supermarkt in centrum

1,335 signatures

Ondanks dat de meerderheid van de inwoners van Heemstede, het winkelend publiek, de winkeliers en de omwonenden geen nieuwe grote Vomar supermarkt willen hebben aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede, willen D66, VVD en CDA dit tóch gaan toestaan. Middels deze petitie laten ondertekenaars weten tegen de bouw van een nieuwe grote Vomar supermarkt in het centrum van Heemstede te zijn.

Petition

We

De inwoners, winkeliers en het winkelend publiek van Heemstede

 

observe

met een nieuwe grote Vomar-supermarkt:

  • Forse toename verkeersoverlast op de Binnenweg en omliggende woonstraten; de verkeersveiligheid verslechtert aanzienlijk

  • Meer verkeersopstoppingen op de Binnenweg en omliggende straten

  • Grote inbreuk op de leefbaarheid van omwonenden door geluids- en verkeersoverlast

  • Toename van fijnstof, dus luchtvervuiling

  • Verdere aantasting van het dorpse karakter van Heemstede

  • Heemstede is al ruim voorzien van supermarkten

  • Verschraling van speciaalzaken. Vooral groenten, fruit, vlees, vis, kaas, brood- en banketzaken. Een veel voorkomend effect rond megasupermarkten

  • De huidige Vomar als trekker verdwijnt, waardoor leegstand op de noordelijke Binnenweg structureel wordt

 

and request

De fracties én de fractieleden van D66, VVD en CDA in de Heemsteedse gemeenteraad hun steun aan het plan om een nieuwe grote Vomar-supermarkt te gaan bouwen aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede in te trekken.

The answer

Het is nu aan de Raad van State

Deze kwestie is nu voorgelegd aan de Raad van State door middel van een bezwaar.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Heemstede 
Petition desk:
Closing date:
2018-01-21 
Answer expected:
2018-01-31 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
K. Kremer 
Website:

History

Signatures

Updates

Het is nu aan de Raad van State

Deze kwestie is nu voorgelegd aan de Raad van State door middel van een bezwaar..

2018-04-09